Vervaardig en oprig van vibracrete mure , muur verhogings , palisade omheinings , plaveiwerk, aanbouings , siviele werke , beton werke en vervaardiging van beton produkte.

Category: Building Contractors
Year founded: 1993
Phone: 082 569 1464
 Email: jmcbeton@telkomsa.net
Country: South Africa
Address: Vlakteplaas, Jeffreys Bay

Our Office Hours

Mondays to Thursday: 7am - 5pm
Friday: 7am - 4pm

We are closed on all national public holidays.